00121 – Zaporizhia / Alexandrovsk | Zaporizhia State Circus / Alexandrovsk State Circus

00121 – Zaporizhia / Alexandrovsk | Zaporizhia State Circus / Alexandrovsk State Circus

City: Zaporizhia / Alexandrovsk
Country: USSR Ukraine

Zaporizhia / Alexandrovsk tourist card including the State Circus building.

Extra information:

Zaporizhya State Circus | Zaporizhya, USSR Ukraine